Triển lãm nghệ thuật thị giác Dó 10 là triển lãm tổng hợp những tác phẩm điêu khắc sắp đặt với qui mô lớn trong mười năm sáng tác của Hiền Minh. Giới thiệu 13 tác phẩm với 3 giai đoạn tái hiện lại từng công đoạn sáng tác của chị từ những tìm tòi giai đoạn thử nghiệm cho đến khi sử dụng thành công chất liệu giấy dó phục vụ các sáng tác của mình.

Ngoài ra còn có khá nhiều hiện vật khác như khuôn thạch cao, bản mộc, bản viết tay và hình ảnh liên quan được trưng bày giúp người xem phần nào hình dung về đời sống sáng tác của nghệ sĩ.

Các tác phẩm của triển lãm Dó 10 được trưng bày từ ngày 20 đến 25/7 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM. Được biết, đây là triển lãm thứ 12 của Hiền Minh, trong đó, Dó 10 là triển lãm cá nhân lần thứ 5

N.H.