Ngày hội năm nay sẽ tập trung giới thiệu các di sản Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản thế giới gồm nhiều hoạt động quảng bá như: xây dựng gian hàng gắn liền hình ảnh di sản; tổ chức chương trình nghệ thuật chủ đề “Tôn vinh di sản văn hóa Việt Nam”; triển lãm ảnh của 9 loại hình nghệ thuật được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại..

Thành phố cũng sẽ giới thiệu thành tựu ngành Du lịch sau 40 năm hình thành và phát triển thông qua triển lãm ảnh du lịch TP Hồ Chí Minh, lễ tuyên dương các doanh nghiệp du lịch tiêu biểu.

Q.N.