Tới dự, có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành và các thế hệ cán bộ ngành văn hóa.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa và Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đồng chí Đinh Thế Huynh đã gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của ngành văn hóa.

Tại lễ kỉ niệm, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh khẳng định: Trong 70 năm qua, lịch sử xây dựng và phát triển của ngành văn hóa luôn gắn chặt với lịch sử cách mạng và dân tộc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước. Các lĩnh vực hoạt động ngành ngày càng gắn kết, phát huy vai trò trong phát triển kinh tế-xã hội-chính trị của đất nước.

Đồng chí Đinh Thế Huynh trao Bằng chứng nhận Huân chương Hồ Chí Minh cho Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh.

Công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa đạt kết quả quan trọng, với 21 di sản được UNESCO ghi danh là di sản thế giới. Thành tích của thể thao Việt Nam trên các đấu trường quốc tế không ngừng được nâng lên. Ngành du lịch duy trì tốc độ tăng trưởng trên 12%/năm liên tục trong nhiều năm...

Vì thế, ngành Văn hóa vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, hàng trăm Huân chương, Huy chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 102 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 458 Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: Văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh trường tồn của cả dân tộc. Văn hóa Việt Nam hiển hiện trong di sản vật thể, phi vật thể, trong mỗi con người và toàn thể dân tộc ta.

Một số tiết mục nghệ thuật chào mừng buổi lễ.

Phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và xây dựng con người Việt Nam là nhiệm vụ không chỉ trong một thời gian mà là hàng ngày, hàng giờ, từng phút, từng khoảnh khắc và mãi mãi. Đất nước đang đổi mới và phát triển từng ngày, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu toàn diện trên nhiều mặt.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý: Ngành Văn hóa cần có những phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần làm cho văn hóa thực sự là "soi đường cho quốc dân đi" như lời Bác dạy.

Bên cạnh đó, ngành cần những việc làm cụ thể, thiết thực để  khơi dậy sức sáng tạo trong đội ngũ những người hoạt động văn hóa nghệ thuật, góp phần làm giàu kho tàng văn hóa dân tộc và thế giới. Mong muốn ngành văn hóa sẽ có những phong trào thi đua yêu nước thiết thực, tôn vinh những yếu tố tích cực, khơi dậy và lan toả, thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân, giúp những nét đẹp văn hóa mãi trường tồn, tỏa sáng.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, đồng chí Đinh Thế Huynh đã gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của ngành văn hóa,  ghi nhận công lao đóng góp của toàn ngành văn hóa đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Thanh Hằng