Cụ thể, trong bài học “Vượt qua nỗi sợ” của sách “Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 1” do TS. Phan Quốc Việt chủ biên, phần câu chuyện minh hoạ sử dụng mẩu chuyện “Bạn An dũng cảm” (trang 77) có chi tiết giáo viên khuyến khích học sinh đi qua thảm thuỷ tinh và xem đó là một biểu hiện của lòng dũng cảm.   
Mẩu chuyện “Bạn An dũng cảm” gây bão dư luận với những chi tiết được xem là không phù hợp với độ tuổi các em lớp 1.

Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết: “Sách ‘Thực hành kĩ năng sống dành cho lớp 1’ được xuất bản năm 2014. Đây là sách tham khảo không phải sách giáo khoa. Sau khi cuốn sách được xuất bản, được sự góp ý của độc giả về nội dung chưa phù hợp của câu chuyện, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã điều chỉnh kịp thời. Trong lần sách tái bản có chỉnh lí năm 2015, sách “Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 1” không còn câu chuyện này”.

Hình bìa cuốn sách “Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 1”.

Đại diện NXB cũng cho biết, “dẫu sao, đây cũng là một bài học đối với công tác biên tập nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng sách”.

Đậu Dung