Nét mới của lễ hội Xuân Yên Tử năm 2015 là Ban Tổ chức kiên quyết di chuyển toàn bộ dịch vụ trên tuyến từ chùa Giải Oan lên chùa Đồng xuống phía dưới; không để tình trạng hàng quán tạm bợ, lều bạt, bán hàng rong, chèo kéo khách, không bán thịt động vật tươi sống trong khu di tích; thực hiện nghiêm việc niêm yết giá, bán theo giá niêm yết và không được tổ chức dịch vụ đổi tiền lẻ…

Lễ hội Xuân Yên Tử năm 2015 dự kiến sẽ có hơn 400 đại biểu, 2.500 phật tử dự khai mạc lễ hội, hơn 300 diễn viên quần chúng tham gia các hoạt động văn hóa tại lễ hội.

T.K.