Dưới đây là một số hình ảnh về lễ hội khai ấn đền Trần năm 2015:

Lễ rước kiệu Ngọc Lộ được phục dựng tại lễ khai ấn đền Trần năm nay.
Hàng nghìn lượt người tham dự đêm khai ấn.
Thành tâm dâng hương tưởng niệm các vị vua Trần, cầu mong may mắn.
Lễ rước nước tế cá.
Vẫn còn những hình ảnh không đẹp về nạn ăn xin trong đêm khai ấn.
Phan Hoạt