Quần thể khu di tích Phố Hiến hiện còn bảo tồn, lưu giữ được hơn 100 di tích lịch sử văn hóa có giá trị. Đã có 18 di tích được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia, trong đó 16 di tích hợp thành "khu di tích Phố Hiến" vừa được xếp hạng "Di tích quốc gia đặc biệt".

Điển hình như: đền Mây, đền Trần, đền Mẫu, Đông Đô Quảng hội, Chùa Chuông, Văn Miếu Xích Đằng... Các hoạt động gắn với khu di tích Phố Hiến được tỉnh Hưng Yên coi là các sự kiện lớn của địa phương trong năm nay.

Lãnh đạo địa phương này đang chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị chú trọng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và các điều kiện cần thiết tại khu vực diễn ra các sự kiện.

T.K.