Diễn ra từ ngày 23/8 đến 29/8, Liên hoan là hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào về truyền thống đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong công cuộc xây dựng đất nước và TP Hồ Chí Minh.

Liên hoan hợp xướng “Tôi yêu Tổ quốc tôi” dành cho các dàn hợp xướng, nhóm ca, đội văn nghệ của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, các câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc các cơ sở Đoàn – Hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Hội đồng giám khảo của liên hoan gồm NSND Kim Quy, nhạc sĩ Phạm Đăng Khương, nhạc sĩ Phan Hồng Sơn, nhạc trưởng - NSƯT Hoàng Điệp, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến.

N.Hoa