Tái hiện lễ tế đàn Xã Tắc, khát vọng ấm no cho trăm họ.

Đám rước có vua với đầy đủ long đình, ngự liễn, ngự kỷ, các đội nhạc lễ, các loại cờ truyền thống... được tái hiện đầy đủ nghi tiết từ Ngọ Môn đến đàn Xã Tắc với gần 400 người tham gia cùng voi, ngựa... Tế phục sẽ được trang bị đầy đủ với áo quần, hài hia mũ mão theo như quy định ngày xưa.

Riêng vật phẩm dâng tế, chỉ dùng gạo, hoa quả, tam sinh của địa phương thay cho gạo từ ruộng tịch điền sản xuất để tế thần như trước đây... 6h30' sáng 10/6, lễ tế đàn Xã Tắc diễn ra một cách trang nghiêm, tuy nhiên, phần nghi thức sẽ được rút ngắn.

Lần này chỉ có các lễ chính: Quán tẩy (vua rửa tay); thượng hương (dâng hương); nghinh thần (đón các thần); điện ngọc bạch (tế ngọc và lụa); hiến tước (dâng rượu); truyền chúc (đọc chúc văn); tứ phúc tộ (ban phúc); triệt soạn (dọn thức ăn)... 

Đàn Xã Tắc, công trình kiến trúc tâm linh quan trọng được xây dựng từ năm 1806 dưới triều Vua Gia Long. Triều đình huy động các dinh trấn ở trong cả nước cống đất sạch để đắp đàn, đàn là nơi để các triều vua Nguyễn tế lễ thần Đất và thần Lúa, cầu mong mưa thuận gió hòa an lành cho trăm họ.

Ngày xưa lễ tế Xã Tắc được tổ chức xuân thu nhị kỳ (xuân tế và thu tế) mỗi năm; được xếp vào hàng Đại tự, chỉ đứng sau lễ tế Nam Giao. Các vị vua Nguyễn đều đã từng đích thân chủ trì lễ tế quan trọng này.

Tái hiện lễ tế Xã Tắc trong Festival Huế không chỉ là việc phục dựng, bảo tồn một nghi lễ cung đình truyền thống mà còn là sự tôn vinh nền nông nghiệp nước nhà, tôn vinh văn hóa truyền thống

Đài Trang