Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được 13 dòng họ trên huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) tổ chức vào ngày 19/3 âm lịch hằng năm. Đây là lễ hội có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống tâm linh của cư dân ven biển và hải đảo từ nhiều thế kỷ qua, đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân những hùng binh Hoàng Sa, Trường Sa đã cắm mốc, dựng bia khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông.

Trong khi đó, đình làng An Vĩnh là nơi được xem như một thiết chế chính quyền và tín ngưỡng xưa của cư dân đảo Lý Sơn. Nơi đây hằng năm những người có chức trách sử dụng làm nơi bàn bạc, tuyển chọn binh phu ra Hoàng Sa cũng như tổ chức tế tự, xử lý công việc làng xã.

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa.

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa và Tuần văn hóa biển đảo năm nay được tổ chức khá quy mô với nhiều hoạt động diễn ra liên tục từ ngày 25 - 29/4. Ngoài Lễ khai mạc diễn ra tối 27/4 tại quảng trường tỉnh, sẽ có Lễ rước thần Tứ linh (bằng hành, tỏi), thuyền câu đi Hoàng Sa và ghe bầu đi biển của Đội Hoàng Sa kiêm Bắc Hải.

Ngoài ra còn có lễ cầu siêu cho các binh phu Hoàng Sa, Trường Sa và các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc; Lễ hoa đăng, cung nghinh các binh phu Hoàng Sa, đặc biệt là lễ rước Bằng di tích Quốc gia đình làng An Vĩnh và Bằng công nhận lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là di sản phi vật thể

Thanh Hằng