Khu Dự trữ Sinh quyển Lang Biang (Lâm Đồng) đã được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới tại Kỳ họp lần thứ 27 Hội đồng Điều phối Quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyển của UNESCO (ICC MAB) diễn ra đêm 9/6 (theo giờ Việt Nam), đưa tổng số Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới tại Việt Nam lên con số 9.

Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Lang Biang có diện tích 275.439ha nằm ở phía Bắc tỉnh Lâm Đồng, thuộc khu vực Nam Tây Nguyên và được đặt tên theo ngọn núi Lang Biang. Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Lang Biang bao gồm một vùng rừng nguyên sinh rộng lớn với vùng lõi là Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà, nơi được đánh giá là một trong bốn trung tâm đa dạng sinh học của Việt Nam. Các giá trị đa dạng sinh học nổi bật tại đây rất quan trọng và mang tính toàn cầu. 

L.Hiệp