Theo nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, tập thơ sẽ ra mắt vào ngày 5/1 là ngày khai mạc Hội nghị Quốc tế quảng bá văn học Việt Nam.

Nhà thơ nữ của Mỹ Mary Croy trong lời giới thiệu về tập thơ này đã viết: Đây là tập thơ về cuộc đời viết bởi một người đàn ông đã trải qua chiến tranh, tình yêu và chiến thắng. Tập thơ này bao trùm khoảng thời gian hai mươi năm, và làm tôi kinh ngạc bởi chiều rộng và sự mạch lạc của nó. Thơ của Nguyễn Trọng Tạo nói về sự trải nghiệm hiện đại một cách thấu đáo, đồng thời tỏ lòng tôn kính về truyền thống lâu đời của văn học Việt Nam đã đi trước ông. Thơ của Nguyễn Trọng Tạo là sự giới thiệu tuyệt vời về những truyền thống trữ tình của Việt Nam, giúp người đọc phương Tây nhìn Việt Nam trong ngữ cảnh rộng hơn. Thường chúng ta nhìn Việt Nam như một cuộc chiến tranh, mà không phải như một đất nước.

"Ký ức mắt đen", với những hình ảnh cụ thể và hấp dẫn, sẽ đem tới một tầm nhìn tươi mới về sự sống động của nền văn hóa Việt Nam

PV