Theo thần tích, Giang Xá là nơi Lý Nam Đế lớn lên (tại chùa Linh Bảo) và tế trời đất khi khởi nghĩa. Năm 544, Lý Nam Đế lên ngôi Hoàng đế, lập kỷ nguyên Thiên Đức, đặt tên nước là Vạn Xuân.

Theo nhà sử học Lê Văn Lan, Lý Nam Đế không chỉ là người xưng Đế đầu tiên của nước Việt, mà việc ông lập nên nước Vạn Xuân đã đặt nền móng cho Lý Công Uẩn định đô tại Thăng Long sau này. Hằng năm, cứ vào ngày 12 tháng Giêng, dân làng Giang Xá lại mở hội truyền thống. Lễ hội đảm bảo phần lễ trang nghiêm, chính quyền địa phương, khách thập phương và nhân dân trong làng tổ chức dâng hương tế lễ để tưởng nhớ công ơn Hoàng đế Lý Nam Đế

Lưu Hiệp