Mẫu thiết kế "Hà Nội - Văn Miếu" của tác giả Nguyễn Thùy Liên được trao giải mẫu quà tặng cao cấp; mẫu thiết kế "Xích lô Việt" của tác giả Lý Trần Khánh và "Mặt dây chuyền" của tác giả Nguyễn Hương Ly, được trao giải mẫu thiết kế quà tặng phổ thông.

Cuộc thi thiết kế mẫu quà tặng xúc tiến quảng bá du lịch đối ngoại góp phần tạo môi trường phát triển sản phẩm quà tặng trong du lịch

Ngọc Mai