Qua 10 năm hoạt động, Khu LHTTQG đã đón nhận và phối hợp tổ chức 127 sự kiện chính trị Quốc gia, sự kiện văn hóa, thể thao trong nước và Quốc tế; thường xuyên có 30 - 35 câu lạc bộ thể thao, các lớp năng khiếu với hơn 1.000 người thường xuyên tham gia tập luyện. Đến năm 2019, Khu LHTTQG sẽ là nơi diễn ra Lễ khai mạc, bế mạc và tổ chức từ 8-10 môn thi của Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 18.

Về vấn đề tài chính, năm 2011, được Chính phủ cho phép thí điểm kêu gọi xã hội hóa khai thác cơ sở vật chất quỹ đất để tăng nguồn thu phục vụ cho quá trình phát triển khu LHTTQG, đến năm 2012, Khu LHTTQG đã có doanh thu 39 tỉ đồng/năm, tăng vọt so với nguồn thu của các năm trước đó

Cảnh Kệ