Đây là dự án đầu tiên trong lĩnh vực thời trang giữa New Zealand và Việt Nam được thực hiện. Với chủ đề “Giao thoa”, dự án mong muốn đem lại cho các bạn sinh viên cơ hội hiểu biết thêm về sự tương đồng và giá trị văn hóa giữa 2 quốc gia.

Dự án là một phần trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 40 năm quan hệ đối ngoại giữa New Zealand và Việt Nam của Đại sứ quán New Zealand.

Theo Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Haike Manning, yếu tố chủ đạo cho sự thành công của dự án là cách thức mà các bạn sinh viên làm việc với nhau từ xa, sử dụng công nghệ và thực hành các kỹ năng Công nghệ thông tin.

S.Thương