Đây là công trình lịch sử - văn hóa được xây dựng nhằm đáp ứng lòng mong mỏi, tình cảm, niềm tự hào của nhân dân Bình Định và nhân dân cả nước về nơi ghi dấu ấn lịch sử đặc biệt của Bác Hồ và thân sinh của Người - cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc trên quê hương Bình Định.

Khánh thành khu tưởng niệm Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: DT.

Bình Khê là nơi cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc được bổ nhiệm làm tri huyện từ tháng 7/1909 đến tháng 1/1910. Khu lưu niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc có tổng diện tích hơn 2,6 ha; tổng mức đầu tư xây dựng công trình này khoảng 48 tỉ đồng.  

Hoàng Nguyên