Triển lãm giới thiệu 40 tác phẩm mỹ thuật và nhiếp ảnh của các tác giả là giảng viên - họa sĩ - nghệ sĩ nhiếp ảnh của các trường; các tác giả họa sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Bình. Các tác phẩm thể hiện quan điểm, tình cảm của người họa sĩ với biển đảo quê hương. Bên cạnh các tác phẩm mỹ thuật và nhiếp ảnh, triển lãm cũng trưng bày hơn 20 bức ảnh tư liệu về biển đảo và văn hóa biển đảo của các tác giả trong và ngoài tỉnh.

Ban tổ chức mong muốn triển lãm này góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc phát hiện, tôn vinh, gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị của biển đảo, văn hóa biển đảo Việt Nam. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 9/8.

Thư Kỳ