Hội thi quy tụ 37 nghệ nhân đến từ các tỉnh vùng Tây Nguyên tham gia, trong đó tỉnh Đắk Lắk có 29 nghệ nhân. Chủ đề của Hội thi là các biểu tượng về người, sinh hoạt, văn hóa các dân tộc Tây Nguyên; về thế giới tự nhiên, thú rừng, chim muông…

Đặc biệt, Hội thi khuyến khích những tác phẩm thể hiện đặc trưng văn hóa dân tộc tại chỗ và những tác phẩm có ý tưởng sáng tạo mới.

Hội thi tạc tượng gỗ dân gian Tây Nguyên là một hoạt động đầy ý nghĩa nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng về nghệ thuật tạc tượng dân gian.

Qua đó góp phần làm cho nhân dân, du khách nhận thức sâu sắc hơn về những giá trị tinh thần, văn hóa của người Tây Nguyên cần được gìn giữ, bảo tồn và phát huy. Hội thi sẽ diễn ra đến ngày 11/3.

H.K.