Hội nghị quốc tế quảng bá văn học là dịp để Việt Nam giới thiệu nền văn học phong phú, đa dạng đến với bạn bè quốc tế, góp phần cùng nền văn học các quốc gia, khu vực xây dựng một nền văn hóa hòa bình, trong đó đề cao các hoạt động văn học hướng tới vẻ đẹp chân, thiện, mỹ.

Hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ III là 1 trong 3 sự kiện văn học lớn diễn ra từ ngày 1-7/3 tại Việt Nam, góp phần giới thiệu rộng rãi, tổng thể về thành tựu, giá trị, bản sắc độc đáo của văn học Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, giúp nhân dân thế giới hiểu biết đất nước, con người, văn hóa Việt Nam.

Hội nghị cũng góp phần tập hợp, đoàn kết, tạo cơ hội cho văn học Việt Nam tiếp cận với các nhà dịch thuật, nghiên cứu, xuất bản quốc tế; giới thiệu các đối tác, ký kết hợp tác xuất bản văn học Việt Nam tại các quốc gia trên thế giới. Đây cũng là dịp để các nhà văn Việt Nam tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển văn học nghệ thuật Việt Nam trong tình hình mới.

Hải Châu