Mục đích nhằm tạo cho những người làm báo trong khu vực vui chơi, giao lưu, học hỏi nhân dịp đặc biệt này.

Tiếp nối truyền thống những năm trước, Giải bi da các văn phòng báo chí tại ĐBSCL năm 2010 qui tụ 48 cơ thủ thuộc 28 các văn phòng đại diện báo chí Trung ương, TP HCM, địa phương và một số công ty đóng trên địa bàn TP Cần Thơ - những đơn vị gắn bó, chia sẻ với những người làm báo tại ĐBSCL nhiều năm qua.

Các cơ thủ tham gia thi đấu.

Kết quả cặp cơ thủ Phấn Đấu (Báo Lao Động) - Trí Thức (Công ty Cho thuê tài chính) đoạt giải Nhất; cặp Cao Phong (Báo SGGP) - Nhật Hồ (Báo Lao Động) đoạt giải Nhì và cặp Hữu Tùng (Báo Cần Thơ) - Hồng Thủy (Báo Lao Động) đoạt giải Ba

Văn Đức