Vĩnh Long hiện có trên 450 di tích, trong đó có 10 di tích cấp quốc gia và 34 di tích cấp tỉnh. 6 tháng qua, các điểm di tích lịch sử văn hóa, lịch sử cách mạng đã đón tiếp gần 220.000 lượt khách tham quan. Một số di tích thu hút đông khách tham quan như: Khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt (huyện Vũng Liêm) với trên 36.500 lượt khách tham quan; Khu tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (huyện Long Hồ) gần 26.000 lượt khách tham quan; Khu di tích lịch sử cách mạng Cái Ngang (huyện Tam Bình) trên 7.100 lượt khách tham quan; Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long gần 10.000 lượt khách tham quan...

K.H.