Theo đó, dự án sẽ tiến hành tu bổ kinh thành đoạn từ cửa Thượng Tứ đến cửa Ngăn với các hạng mục gồm: Đào, đắp đất cốt nền; đổ bê tông đường dạo, dốc kéo pháo; lát gạch Bát Tràng đường dạo, hạ giải kết cấu kè đá, tường kè bị hư hỏng; tu bổ phục hồi kè chắn đất bằng đá hộc...

Được biết, Kinh thành Huế xây dựng từ năm 1805 và hoàn thành vào năm 1832 (dưới triều vua Minh Mạng), với tổng diện tích 520ha. Vòng thành có hình vuông, chu vi 10km; cao 6,6m; chiều dày thành 21m. Trải qua gần 2 thế kỷ, đến nay Kinh thành Huế dần bị xuống cấp, hư hại. 

Anh Khoa