Tại chương trình lần này, Thành đoàn Hà Nội tổ chức ra quân 12 đội hình chuyên trong chiến dịch mùa hè Thanh niên tình nguyện như: Đội hình Hà Nội xanh; Đội hình Hà Nội nghĩa tình; Đội hình phản ứng nhanh về giao thông; Đội hình Tiếp sức mùa thi…

Đây là cơ hội để các bạn đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, cũng như tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, công hiến và trưởng thành.

T.H.