Tham dự Hội thảo có đại diện các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, nhà hoạt động âm nhạc của Việt Nam và các nước như Singapore, Lào, Philippines, Malaysia, Hàn Quốc...

Hội thảo đã nghe hơn 20 tham luận xoay quanh ba nội dung chính: nghệ thuật âm nhạc phương Đông và các vấn đề giữ gìn bản sắc, giao lưu tiếp biến văn hóa; âm nhạc của người Việt; âm nhạc các dân tộc.

Tại hội thảo, các đại biểu đặc biệt nhấn mạnh đến đời sống và giải pháp bảo tồn bản sắc âm nhạc của các dân tộc Việt Nam (âm nhạc Khmer, Chăm, hát sắc bùa, đờn ca tài tử…) trong làn sóng ảnh hưởng từ âm nhạc Tây phương và phương Đông như Hàn Quốc, Nhật, Philippines…

Q.N.