Hội thảo nhằm nhận diện, đánh giá đầy đủ, xác đáng để đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản lịch sử và văn hóa của danh nhân Nguyễn Cư Trinh đối với Thừa Thiên - Huế, nhân kỷ niệm 300 năm ngày sinh của ông. Có 36 bản tham luận được gửi đến và trình bày tại hội thảo là những tư liệu được chuẩn bị hết sức công phu, bổ sung nhiều thành tựu nghiên cứu mới có ý nghĩa khoa học và thực tiễn về Nguyễn Cư Trinh.

Nhiều tham luận tập trung nghiên cứu, đánh giá những thành tựu về chủ đề quê hương và gia thế; thời đại và sự nghiệp; đồng thời có hướng đề xuất, bảo tồn phù hợp với thực tế. Các nghiên cứu trình bày tại hội thảo đều khẳng định, Nguyễn Cư Trinh là nhà chính trị, quân sự, ngoại giao, văn hóa, là người có công lớn trong việc phò giúp chúa Nguyễn phát triển xứ Đàng Trong, xác lập và thực thi chủ quyền ở miền Tây Nam Bộ thế kỷ thứ 18.

Quốc Việt