Đến dự có đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM; các đồng chí lão thành cách mạng, đồng đội, gia đình đồng chí Võ Văn Kiệt cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh phía Nam, các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu lịch sử.

Gần 70 năm hoạt động cách mạng liên tục, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có những cống hiến to lớn, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Đặc biệt, với những cống hiến xuất sắc, sáng tạo trong thời kỳ đổi mới, đồng chí Võ Văn Kiệt đã góp phần quan trọng đưa đất nước ta thoát khỏi khủng hoảng, ổn định và vững bước trên con đường hội nhập, phát triển... 

Tại Hội thảo, các tham luận tập trung làm rõ một số nội dung chính, là: Ảnh hưởng của truyền thống quê hương, gia đình tới sự hình thành tư tưởng cách mạng và nhân cách Cộng sản của đồng chí Võ Văn Kiệt; đồng chí Võ Văn Kiệt là người Cộng sản tiêu biểu cho tinh thần rèn luyện, học hỏi, năng động và sáng tạo; những cống hiến to lớn của đồng chí đối với cách mạng Việt Nam; tình cảm của đồng chí Võ Văn Kiệt với quê hương Vĩnh Long...

Phát biểu bế mạc Hội thảo, GS Tạ Ngọc Tấn, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng ban tổ chức Hội thảo nhấn mạnh: “Những bài học quý giá mà đồng chí để lại cho Đảng, cho cách mạng Việt Nam có ý nghĩa hết sức sâu sắc và còn nguyên giá trị thực tiễn đối với sự nghiệp đổi mới và hội nhập hiện nay. Tấm gương nhà lãnh đạo tài năng Võ Văn Kiệt là giá trị tinh thần to lớn và là niềm tự hào của các thế hệ người Việt Nam. Di sản tư tưởng và tấm gương đạo đức sáng ngời của đồng chí sẽ tiếp tục là nguồn cổ vũ, động viên to lớn cho mọi tầng lớp, mọi thế hệ nhân dân ta học tập, noi theo”

PV (theo VOV)