Tham dự hội thảo có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo của Trung ương và TP Hà Nội cùng cán bộ của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí và cán bộ của Hội đồng Anh.

Hội thảo đã chia sẻ những kinh nghiệm về đạo đức nghề nghiệp báo chí thế giới, trao đổi các vấn đề về đạo đức nghề nghiệp báo chí của Việt Nam cũng như tìm các giải pháp nâng cao nhận thức và thực hiện quy tắc đạo đức nghề nghiệp báo chí.

Những vấn đề nêu ra trong cuộc Hội thảo gồm: sự chính xác và cách trình bày thông tin, đính chính và phản hồi, quan hệ với nguồn tin, phân biệt rõ nội dung quảng cáo và thông tin báo chí, bảo vệ trẻ em và người vị thành niên, quan hệ giữa các nhà báo…

K.Q.