Triển lãm “Bắt tay – Handshake”trưng bày, giới thiệu các tác phẩm mới của họa sĩ đương đại hai nước Việt Nam, Liên bang Nga, được tổ chức lần đầu vào năm 2012. Đây là lần thứ 4 chương trình được tổ chức. 

Giới thiệu đến công chúng lần này có 80 tác phẩm của các họa sĩ vùng Viễn Đông Liên bang Nga và họa sĩ các tỉnh Tây Nguyên, TP Hồ Chí Minh. 

N.H