Đối với các công trình còn lại, trong giai đoạn 1, TP đề nghị các quận, huyện hỗ trợ 75 nhà văn hóa thôn vùng đồng bào dân tộc miền núi với tổng kinh phí trên 152 tỷ đồng, thực hiện trong năm 2015, với phương châm là “vừa phân công, vừa vận động các quận, huyện bớt một phần kinh phí để hỗ trợ các huyện nghèo”. Giai đoạn 2, TP sẽ kêu gọi sự đầu tư và hỗ trợ của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo UBND TP Hà Nội, trước khi điều chỉnh địa giới hành chính, hợp nhất vào Thủ đô, 14 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi chưa được đầu tư các công trình nhà văn hóa thôn. Hiện nay, nhiều thôn chưa có nhà văn hóa hoặc có nhưng tạm bợ, không đáp ứng được nhu cầu tối thiểu nên người dân không có nơi sinh hoạt cộng đồng...

Chi Linh