Hiện, Phú Thọ có 76 nghệ nhân hát xoan, tuổi từ 60 trở lên và 20 CLB hát xoan thường xuyên biểu diễn phục vụ trong các ngày lễ, tết, giao lưu văn hóa văn nghệ. Tỉnh cũng đã tổ chức 7 lớp truyền dạy hát xoan cho các CLB dân ca của các xã trên địa bàn tỉnh, tập huấn hát xoan cho các cán bộ viên chức trong nhiều cơ quan, ban, ngành…

Các di tích gắn với hát xoan đã được khôi phục lại, trong đó, đến cuối năm 2012 đã bảo tồn được 13/30 di tích. Đề án tiếp tục đặt ra mục tiêu: từ năm 2013 đến 2015, sẽ quy hoạch 100% các di tích hát xoan truyền thống, hỗ trợ kinh phí chống xuống cấp 3 di tích và đầu tư trùng tu 5 di tích tại các phường xoan gốc; 100% người có công bảo tồn, gìn giữ, truyền dạy hát xoan được tôn vinh và hưởng chế độ đãi ngộ theo quy định của đề án.

Một tiết mục hát xoan.

Với hàng loạt giải pháp phục hồi, bảo tồn, truyền dạy và thực hành, quảng bá, phổ biến, tu bổ, khôi phục không gian diễn xướng, nâng cấp cơ sở hạ tầng… UBND tỉnh Phú Thọ hy vọng đến năm 2015 sẽ đưa hát xoan ra khỏi tình trạng Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Dạ Miên