Ông Tôn Thất Ninh, Trưởng làng Thai Dương, cho biết: “Lễ hội cầu ngư của làng là một hoạt động văn hóa dân gian lâu đời với lịch sử hơn 500 năm, trước cầu mong mưa thuận, gió hòa; cầu một năm đánh bắt bội thu; sau là tưởng nhớ đến ngài Trương Quý Công - người khai canh làng. Đặc biệt, lễ hội cầu ngư năm nay ở Thai Dương tổ chức quy mô lớn nhằm động viên ngư dân vững tin, đoàn kết bám biển để giữ gìn và bảo vệ lãnh hải của Tổ quốc”

Lê Anh