Chọi trâu Đồ Sơn là lễ hội mang đậm nét văn hóa truyền thống của nền văn minh lúa nước miền châu thổ Bắc Bộ gắn với tục thờ thủy thần và tục hiến sinh. Lễ hội cũng là một mỹ tục mang đậm tinh thần thượng võ và lòng quả cảm độc đáo của người Đồ Sơn, Hải Phòng nói riêng và người Việt Nam nói chung. Lễ hội có từ lâu đời, nhưng bị mai một và mới được khôi phục lại cách đây 25 năm. Năm 2012, lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trong 25 năm qua, nhiều cá nhân lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ, các già làng và đông đảo người dân đã đóng góp tích cực vào quá trình khôi phục, phát triển lễ hội. Nhân dịp này, một phòng trưng bày hiện vật 25 năm khôi phục và phát triển lễ hội tại Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao Đồ Sơn được khai mạc

Văn Thịnh