Được biết, để việc đưa dân ca ví, giặm vào giảng dạy trong trường học đạt hiệu quả cao, ngành Giáo dục Hà Tĩnh đã mời các giáo viên của trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh về tập huấn, dạy nhạc cho các giáo viên phụ trách dạy nhạc ở các trường, đồng thời tổ chức cuộc thi viết về làn điệu dân ca ví, giặm Hà Tĩnh để chọn làn điệu đưa vào dạy học.

Sau khi thí điểm đưa dân ca ví, giặm dạy ở các trường tiểu học thành công, ngành Giáo dục Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đưa dân ca ví, giặm vào dạy ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Lam Hồng