Kinh phí được thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách TP. Lãnh đạo TP Hà Nội giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Quân khu Thủ đô lên phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối, báo cáo Chính phủ và Thường trực Thành uỷ; Sở Giao thông Vận tải và Công an TP lên phương án đảm bảo an toàn giao thông khu vực cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long và hai bên tả, hữu ngạn sông Hồng; Công ty khai thác điểm đỗ xe tổ chức trông giữ xe miễn phí cho người dân (trừ ôtô); Sở Xây dựng tổ chức trang trí và lắp đặt nhà vệ sinh công cộng lưu động, đảm bảo vệ sinh môi trường…

Lãnh đạo TP Hà Nội cũng cho hay, không có chuyện bắn pháo hoa tại cầu Nhật Tân như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

C.L.