Hàng năm, Sở chỉ đạo Nhà Văn hóa thành phố Hà Nội tổ chức các lớp đào tạo cho các câu lạc bộ tại cộng đồng dân cư, gồm các loại hình nghệ thuật: Tuồng, chèo, ca trù, dân ca… Năm 2013, Nhà Văn hóa tổ chức được 18 lớp học với khoảng 1.000 học viên tham gia và năm 2014 dự kiến tiếp tục tổ chức với số lượng lớp học như trên. Nhiều câu lạc bộ nghệ thuật được sự hỗ trợ của Nhà Văn hóa và sự ủng hộ nhiệt tình của người dân, phát triển vững mạnh như: Câu lạc bộ ca trù Ngãi Cầu (huyện Quốc Oai), Thượng Mỗ (huyện Đan Phượng), Đồng Chữ (huyện Chương Mỹ), Câu lạc bộ tuồng Dương Cốc (huyện Quốc Oai), các câu lạc bộ chèo huyện Đông Anh… Nhờ đó, nhiều làn điệu truyền thống có nguy cơ mai một được sưu tầm, khôi phục lại; nhiều lớp trẻ được động viên tham gia vào câu lạc bộ, nhiều nghệ nhân lớn tuổi nhiệt huyết truyền nghề cho thế hệ trẻ.

Một mặt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội thường xuyên tổ chức các liên hoan, hội thảo nghệ thuật truyền thống để các nghệ nhân, nghệ sĩ và khán giả có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời tìm ra những giải pháp hữu hiệu để bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống. Trong đó, một số liên hoan được đánh giá cao, quy tụ nhiều câu lạc bộ tham gia như: Liên hoan chầu văn, ca trù

Thư Kỳ