Đồng thời, sắp xếp lại hàng quán, đảm bảo tất cả các khu vực I của di tích không được kinh doanh ăn uống; xử lý để các vi phạm về kinh doanh ăn uống, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; nhất là mua bán động vật hoang dã, quý hiếm gây mất mỹ quan, phản cảm.

UBND TP yêu cầu, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND TP nếu để xảy ra vi phạm trong mùa lễ hội năm 2015.

C.L.