Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2015 sẽ gồm các nghi lễ truyền thống: lễ dâng hương, lễ tế trên núi Ngũ Nhạc, lễ giỗ Tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả; lễ động thổ xây dựng tòa Cửu Phẩm liên hoa chùa Côn Sơn; khai hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2015 và kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về thăm Côn Sơn, Lễ đàn Mông Sơn thí thực… cùng nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và trò chơi dân gian diễn ra trong suốt các ngày hội như: thi gói bánh chưng, giã bánh giầy, hội thi pháo đất, thi đấu vật dân tộc, chọi gà, viết thư pháp, hát quan họ…

C.V.