Lý do xin rút khỏi Giải được đơn vị tổ chức đưa ra: ghi nhận ý kiến từ các cố vấn và đông đảo khán giả yêu mến chương trình, chúng tôi nhận thấy những tiêu chí chưa phù hợp của chương trình và giải thưởng. Vì vậy, Chương trình Giai điệu Tự hào đề nghị được rút tên ra khỏi Bảng đề cử Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2015. 

Khai thác kho tàng âm nhạc cách mạng Việt Nam, Giai điệu Tự hào đã truyền thêm cho khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ ngọn lửa của tình yêu nước, niềm tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc bên cạnh việc tôn vinh những nhạc sĩ, nghệ sĩ tài hoa, những tác phẩm âm nhạc đã nuôi dưỡng và kết nối bao thế hệ tâm hồn Việt. Vì thế, Giai điệu tự hào đã được bình chọn là một trong năm đề cử tại hạng mục Chuỗi chương trình của Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 15/2015.

Thanh Hằng