Theo đó, di tích Phu Văn Lâu được phục hồi nguyên trạng các hạng mục như: hệ khung gỗ, giàn mái, vách đố bản sơn vàng, mái lợp ngói âm dương men vàng, sơn son các cấu kiện gỗ...

Được biết, Phu Văn Lâu được xây dựng vào đầu thế kỷ 19 thời vua Gia Long để làm nơi niêm yết những chiếu thư, chỉ dụ của triều Nguyễn và công bố kết quả các kỳ thi. Do bị xuống cấp nên ngày 15/5/2014, một phần mái của di tích này đã bị đổ sập.

Anh Khoa