Đây là lần thứ 12 Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Ngày thơ Việt Nam nhưng ngày thơ Nguyên tiêu của anh chị em văn nghệ sĩ Phú Yên - Khánh Hòa đã có từ hơn 30 năm trước. Đây chính là nơi khởi nguồn cho Ngày thơ Nguyên tiêu trong cả nước.

Chủ đề thơ Nguyên tiêu của Phú Yên năm nay vẫn là: Tình yêu quê hương, đất nước gắn kết với mảnh đất và con người Phú Yên giàu truyền thống anh hùng cách mạng. Một số các nhà thơ có những sáng tác mới về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, một số bài thơ khác viết về tình yêu với biển đảo quê hương, gửi tình cảm của hậu phương tới các chiến sĩ đang bám biển, giữ vững bình yên nơi địa đầu sóng gió của Tổ quốc.

Ngoài việc tổ chức đêm thơ tại Núi Nhạn theo truyền thống hàng năm, Hội VHNT Phú Yên còn tổ chức nhiều cuộc liên hoan thơ tại các trung tâm thị xã, thị trấn trong toàn tỉnh, đưa thơ về với công chúng vùng sâu, vùng xa, tạo nên một sinh hoạt đậm sắc xuân trong những ngày đầu năm mới

Tuấn Anh