Có tên gọi "Phú quý trường xuân", bức tranh dài 4,1m, cao 1,25m do Trương Hán Minh, một trong những họa sĩ nổi tiếng nhất hiện nay về tranh thủy mặc vẽ trong khoảng thời gian nửa tháng.

Cùng với "Phú quý trường xuân", nhân dịp này còn có 31 trong tổng số 300 đề xuất kỷ lục Việt Nam được gửi về Vietbook vào năm 2009 sẽ được xác lập, trong đó, đáng chú ý có mõ đình làng lớn nhất, "Anh hùng Điện Biên" - bức tranh bằng gáo dừa dài nhất…

N.Hoa