Nhà Rông được thiết kế và xây dựng theo kiểu nhà rông truyền thống dân tộc Ba Na, với qui mô chiều dài 16m, chiều rộng 6m và chiều cao 9,5m; được làm bằng chất liệu truyền thống (gỗ, tranh, tre, nứa, lá) với những hoa văn, họa tiết rất công phu và tỉ mỉ. Toàn bộ số vật liệu được bà con trong làng chuẩn bị trong 02 năm và xây dựng liên tục trong thời gian 08 tháng, với trên 1.500 ngày công. Đây là Nhà Rông có quy mô lớn và đẹp nhất xã Đăk Tờ Re.

Nhà Rông Kon Tờ Xin trước giờ tổ chức khánh thành .

Nhà Rông Kon Tờ Xin hoàn thành, đưa vào sử dụng không chỉ giúp bà con Ba Na ở đây có nơi sinh hoạt, hội họp, bàn bạc công việc làm ăn, mà còn là biểu tượng văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc địa phương

N.H.Khôi