Sự hợp tác của hai ngành Văn hóa - Thông tin và Du lịch Đà Nẵng không chỉ giúp phục hồi, nâng cấp, phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật tuồng, mà còn tạo thêm sản phẩm du lịch để giới thiệu, quảng bá, thu hút du khách.

Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh đã dựng những chương trình nghệ thuật với thời lượng ngắn 30-40 phút phục vụ du khách và đưa những kịch bản tuồng gần gũi hơn với đời sống hiện đại.

Thông qua những điển tích, các nghệ sỹ đã góp phần nối những sợi dây nhân thế cổ xưa vào đời sống hiện đại

H.T.