Theo đó, Công ty Trí tuệ Việt đã có 4 hành vi vi phạm bao gồm: Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng mà không có quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử; quảng cáo trò chơi điện tử G1 khi chưa được cấp quyết định phê duyệt nội dung kịch bản; thiết lập mạng xã hội có tên miền somovui.com không có giấy phép, cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ thông tin trên mạng xã hội với tên miền somovui.com có nội dung trái đạo đức, thuần phong mỹ tục dân tộc.

H.T.