Sau 5 năm phát động sự kiện bảo tồn cây di sản Việt Nam, đến nay, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã nhận được hàng nghìn hồ sơ đề nghị xét duyệt công nhận cây di sản Việt Nam và đã công nhận trên 970 cây thuộc 70 loài thực vật; trong đó, tỉnh Phú Thọ đề nghị và được công nhận 33 cây.

Đặc biệt, Phú Thọ vinh dự được công nhận có cây di sản có tuổi thọ lâu nhất Việt Nam - cây Táu bạc ở đền Thiên Cổ, xã Trưng Vương – thành phố Việt Trì có tuổi thọ khoảng 2.200 tuổi.

Việc công nhận các cây di sản Việt Nam đã góp phần bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo vệ nguồn gen của một số loại cây quý hiếm. Đồng thời, các cây di sản, cây cổ thụ thường tồn tại song hành cùng các di tích lịch sử văn hóa, tín ngưỡng tôn giáo, góp phần quan trọng trong việc tạo không khí trong lành, linh thiêng nơi di tích. Việc vinh danh bảo tồn các cây di sản cũng chính là bảo tồn các di sản văn hóa cho thế hệ mai sau.

T.K.