Các tài liệu, hiện vật gồm 2 sắc phong của triều đình nhà Nguyễn và 5 bằng cấp của Tuần phủ Bình Thuận, Khánh Hoà ban, cấp cho các ông Lê Non và Lê Văn Châm để thực thi nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ huy quân sĩ thuộc các đội thuỷ binh bảo vệ, tuần phòng vùng biển từ Bình Thuận đến Khánh Hoà. Đây là các văn bản gốc có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học quan trọng, khẳng định triều đình nhà Nguyễn trước đây đã từng thiết lập các đội thuỷ binh, bố phòng, bảo vệ vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam từ đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đến Bình Thuận.

Ông Nguyễn Thành Tâm PCT UBND tỉnh Bình Thuận tiếp nhận hiện vật họ Lê trao tặng.

Ngày 4/8 ông Nguyễn Thành Tâm - PCT UBND tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận hiện vật do họ Lê Trao tặng cho Bảo tàng Bình Thuận. Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho ông Lê Nhự kèm 30 triệu đồng vì công lao gìn giữ hiện vật quý giá của tộc họ Lê

Hoàng Châu