Chương trình do tỉnh Hà Giang đăng cai tổ chức với các hoạt động: Lễ khai mạc tại sân Quảng trường 26/3, TP Hà Giang; trưng bày “Không gian văn hóa du lịch vùng Việt Bắc”; chương trình khảo sát du lịch tại Hà Giang và tổng kết chương trình hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh vùng Việt Bắc giai đoạn 2009 - 2015, phương hướng giai đoạn 2015 - 2020.

Trân Trân