Barley đã hát một đoạn hát văn đồng thời đệm đàn đáy một bản hát mưỡu (một lối hát nói trong ca trù) cho nghệ sĩ Thu Yên hát.

Khán giả cũng lần đầu tiên được nghe một làn điệu vô cùng độc đáo trong nghệ thuật hát xẩm, điệu "hò bốn mùa", điệu xẩm gắn với công việc của nhà nông, nhưng đã từ nhiều thập niên nay hoàn toàn vắng bóng...

Q.L.