Theo đó, đợt phim sẽ do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với các Hãng phim Truyện, Hãng phim Hoạt hình, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Sở VHTT&DL các tỉnh vv... tổ chức trong toàn quốc. 

Các phim được chọn chiếu dịp này gồm: Phim truyện “Nhà tiên tri” do Hãng phim Truyện Việt Nam sản xuất; phim truyện “Mộ gió” do Công ty TNHH Chế tác kịch bản Nhã Phương sản xuất; phim tài liệu “70 năm Đất nước - niềm tin và ánh sáng” (2 tập) do Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất; phim hoạt hình “Kim Đồng” do Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất.

Dạ Miên